Öz Güven Profil - Diyarbakır Demir Çelik - Diyarbakır Sac

Teknik Bilgiler

Demir Nedir ve Kullanım Alanları

Demir Nedir ve Kullanım Alanları

Demir, atom numarası 26 olan kimyasal element. Simgesi Fe dir (Lat. Ferrum dan). Elektrolizle arıtılmış (%99,97+) saflıkta demir parçaları ve karşılaştırma için yüksek saflıkta (99,9999 % = 6N) 1 cm3 hacminde demirden bir küp.

Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Yerkürenin merkezindeki sıvı çekirdeğin de tek bir demir kristali olduğu tahmin edilmekle birlikte, demir nikel alaşımı olma ihtimali daha yüksektir. Dünyanın merkezindeki bu kadar yüksek miktardaki yoğun demir kütlesinin dünyanın manyetik alanına etki ettiği düşünülmektedir.

Demir metali, demir cevherlerinden elde edilir ve doğada nadiren elementel halde bulunur. Metalik demir elde etmek için, cevherdeki katışkıların (İndg: impurity) kimyasal indirgenme yoluyla uzaklaştırılmaları gerekir. Demir, aslında büyük ölçüde karbonlu bir alaşım olarak kabul edilebilecek olan çelik yapımında kullanılır.

Demir, karbonla birlikte 1420-1470K sıcaklığa kadar ısıtıldığında oluşan sıvı ergiyik %96,5 demir ve %3,5 karbon içeren bir alaşımdır ve dökme demir veya pik olarak adlandırılır. Bu ürün ince detaylı şekiller halinde dökülebilirse de, içerdiği karbonun çoğunu uzaklaştırmak amacıyla dekarbürize edilmediği sürece, işlenebilmek için fazlasıyla kırılgandır.

Kullanım Alanları

Demir, tüm metaller içinde en çok kullanılandır ve tüm dünyada üretilen metallerin ağırlıkça %95'ini oluşturur. Düşük fiyatı ve yüksek mukavemet özellikleri demiri, otomotiv, gemi gövdesi yapımı, ve binaların yapısal bileşeni olarak kullanımında vazgeçilmez kılar. Çelik, en çok bilinen demir alaşımı olup, demirin diğer kullanım formları şunlardır:

* Pik demir: %4-%5 karbon ve değişen oranlarda katışkı (S, Si, P gibi) içerir. Demir cevherinden dökme demir ve çeliğe giden yolda bir ara ürün olarak değerlendirilebilir.

* Dökme demir: %2-%4 arasında karbon, %1 - %6 silisyum, ve az miktarda manganez içerir. Pik demirde bulunan ve malzeme özelliklerini olumsuz etkileyen, kükürt ve fosfor gibi katışkılar, kabul edilebilir seviyelere düşürülmüştür. 1420-1470 K arasındaki ergime sıcaklığı, her iki bileşeninin ergime sıcaklığından daha düşüktür ve bu özelliği ile demir ve karbon birlikte ısıtılmaları durumunda ilk ergiyen ürün olur. Mekanik özellikleri, büyük ölçüde, bileşiminde bulunan karbonun aldığı forma bağlıdır. 'Beyaz' dökme demirlerde karbon sementit veya demir karbür şeklindedir. Bu sert ve kırılgan bileşik, beyaz dökme demirleri sertleştirir fakat darbelere karşı dayanıksız kılar. Öte yandan, 'gri' dökme demirlerde karbon, serbest ince grafit pulcukları halindedir ve bu da, keskin kenarlı grafit pulcuklarının gerilim arttırma karakterinden dolayı malzemeyi kırılgan yapar. Gri dökme demirin daha yeni bir türü olan 'sünek demir'de ise, malzemenin tokluk ve mukavemetini arttırmak için, dökme demirin az miktarda magnezyum ile muamele edilip grafit pulcuklarının şeklinin küresel veya nodüler hale dönmesi sağlanır. ,

* Karbon çeliği: %0.4-%1.5 arasında karbon ile az miktarlarda manganez, kükürt, fosfor, ve silisyum içerir.

* Dövülebilir dökme demir: %0.2 den daha az karbon içerir, tok ve dövülebilir bir üründür.

* Alaşımlı çelik: değişen miktarlarda karbonun yanı sıra, krom, vanadyum, molibden, nikel, tungsten gibi diğer metalleri de içerir ve daha çok yapısal alanlarda kullanılır. Demirçelik metalurjisindeki son gelişmeler, çok çeşitli mikroalaşımlandırılmış çeliklerin ('HSLA' veya 'yüksek mukavemet, düşük alaşım' çelikleri) ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çelik alaşımlarının en büyük özeliği, çok küçük miktarlardaki alaşım elementi ilavesiyle çok yüksek mukavemet ve tokluğun elde edilebilmesidir.

* Demir(III) oksit: bilgisayarlarda manyetik depolama ünitelerinin yapımında kullanılır

Saç Ağırlıkları ve Kalınlık Tolernsları

Saclar
S mm 1000x2000 1200x2400 1500x6000
S mm 1000x2000 1500x6000 2000x6000
0,40 6,400


8,00 126,400 568,800
0,45 7,200


9,00
639,900 1137,600
0,50 8,000


10,0
711,000 1264,000
0,60 9,600


11,0
782,100 1390,400
0,70 11,200 15,926

12,0
853,200 1516,800
0,75 12,000 17,064

13,0
924,300 1643,200
0,80 12,800 18,202

14,0
995,400 1769,600
0,90 14,400 20,477

15,0
1066,500 1896,000
1,00 16,000 22,752

16,0
1137,600 2022,400
1,20 19,200 27,302

17,0
1208,700 2148,800
1,25 20,000 28,440

18,0
1279,800 2275,200
1,50 24,000 34,128

19,0
1350,900 2401,600
2,00 32,000 45,504

20,0
1422,000 2528,000
2,25 36,000 51,192

22,0
1564,200 2780,800
2,50 40,000 56,880

25,0
1777,500 3160,000
2,75 44,000 62,568

28,0
1990,800 3539,200
3,00 48,000 68,256 213,300
30,0
2133,000 3792,000
3,50 56,000 79,632 248,850
32,0
2275,200 4044,800
4,00 64,000 91,008 284,400
35,0
2488,500 4424,000
4,50 72,000 102,384 319,950
40,0
2844,000 5056,000
5,00 80,000 113,760 355,500
50,0
3555,000 6320,000
6,00 96,000 136,512 426,600
60,0
4266,000 7584,000
7,00 112,000 159,264 497,700
80,0
5688,000 10112,000

S mm
kg/m2

0,40
3,200
0,45
3,600
0,50
4,000
0,60
4,800
0,70
5,600
0,75
6,000
0,80
6,400
0,90
7,200
1,00
8,000
S mm
kg/m2
1,20
9,60
1,25
10,00
1,50
12,00
2,00
16,00
2,50
20,00
3,00
24,00
3,50
28,00
4,00
32,00
4,50
36,00
S mm
kg/m2
5,00
40,00
6,00
48,00
7,00
56,00
8,00
64,00
9,00
72,00
10,00
80,00
11,00
88,00
12,00
96,00
13,00
104,00
S mm
kg/m2
14,00
112,0
15,0
120,0
16,00
128,0
18,00
144,0
20,00
160,0
24,00
192,0
25,00
200,0
30,00
240,0
35,00
280,0
S mm
kg/m2
40,00
320,0
45,0
360,0
50,00
400,0
60,00
480,0
65,00
520,0
70,00
560,0
80,00
640,0
90,00
720,0
100,00
800,0

BAKLAVALI SAC AĞIRLIKLARI ve KALINLIK TOLERANSLARI

2/3 mm 3/4 mm 4/5 mm 5/6 mm 5,5/7 mm 6,5/8 mm 7,5/9 mm 8,5/100 mm
1000X2000 mm 41,2kg 55kg 68,7kg 82,5kg 96,2kg 110kg 123,7kg 137,5kg
1200X2400 mm 59,32kg 79,2kg 98,92kg 118,8 138,52kg 158,4kg 178,12kg 198kg

 

Dekoratif Sac Çeşitleri

diyarbakır evden eve nakliyat diyarbakır evden eve diyarbakır evden eve nakliyat diyarbakır evden eve nakliyat diyarbakır hindi çiftliği diyarbakır tavuk satışı, lohman Brown Tavuk Satışı, ataks Tavuk Satışı‎ diyarbakır hindi çiftliği mardin evden eve nakliyat şırnak evden eve nakliyat izmir evden eve nakliyat izmir balçova evden eve nakliyat diyarbakır marka tescil firması diyarbakır web tasarım, diyarbakır sosyal medya uzmanı diyarbakır evden eve nakliyat